Privacybeleid

De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens vindt Arttel. (hierna ”firma”) van groot belang. Ten behoeve van het voldoen aan de verplichtingen van firma volgens overeenkomst, zijn op de website van firma (hierna 'de Website') persoonlijke gegevens van u benodigd, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en gegevens van uw creditcard, in zoverre u van plan bent daarmee te betalen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor uw identificatie als partij in het overeenkomen van het verkoopcontract en voor communicatie in het kader van de uitvoering van het contract. De gegevens worden uitsluitend voor het bovengenoemde doel bewaard en bewerkt, behalve als u expliciet toestemming hebt gegeven voor een ander gebruik van de gegevens.

Firma bewaart en verwerkt uw persoonlijke gegevens in overstemming met de Data Protection Act 1998 en eventuele daarop volgende wetgeving.

Firma beschouwt uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk en deze mogen alleen openbaar worden gemaakt aan derden ten behoeve van het controleren van uw kredietstatus. In zulke gevallen mogen uw gegevens openbaar worden gemaakt aan kredietbeoordelingsbureaus, clearingkantoren en/of andere derden die relevant zijn voor dit doel. Uw persoonlijke gegevens worden niet openbaar gemaakt, verkocht of op andere wijze doorgegeven aan derden als u hiertoe niet uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

We maken gebruik van cookies bij het bezoek aan de Website. We geven ook toestemming aan derden, onder wie Google, om gebruik te maken van cookies om reclame aan te bieden op basis van eerdere bezoeken aan onze website. U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door naar de betreffende Google-pagina te gaan. We maken geen gebruik van andere cookies om informatie over u te vergaren.

Ons privacybeleid kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Zolang uw gegevens door firma worden beheerd, worden persoonlijke gegevens die worden afgegeven onder dit Privacybeleid uitsluitend verwerkt ten behoeve van bovengenoemde doeleinden, ongeacht eventuele latere wijzigingen van het Privacybeleid. Wij raden u echter aan om altijd de laatste versie van het Privacybeleid te controleren in het kader van hernieuwde bezoeken aan de Website.

Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens firma precies van u heeft opgeslagen of als u dergelijke gegevens wilt laten wissen uit de archieven van firma, neem dan contact op met ons op roto@roluxshop.com. Als u verdere vragen hebt of inlichtingen wilt over ons Privacybeleid, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Arttel
Gajowicka 95/112
53-421
Wroclaw
Polen