Algemene voorwaarden

1. De online winkel van RoluxShop.com wordt beheerd Arttel. De volgende schetst de voorwaarden waaronder Arttel, Gajowicka straat 95, k.112, 53-421 Wroclaw, Polen, EU-btw: PL8992241856, bankrekeningnummer: 86 1140 2004 0000 3602 3032 6864 BRE Bank ("Online Store", "Wij" "RoluxShop.com") producten van deze online uitvoeren en van ontvangen (hierna "Gebruiker").

2. Het contract van verkoop en levering goederen wordt gesloten tussen de Gebruiker en RoluxShop.com-winkel.

3. Alle merknamen, productnamen, bedrijfsnamen en logo's op winkelvloer RoluxShop.com eigendom van hun respectieve eigenaren en worden alleen gebruikt voor informatieve doeleinden. Dit kunnen geregistreerde handelsmerken zijn. Alle materialen, beschrijvingen en foto's op website van RoluxShop.com worden gepresenteerd, zijn eigendom Roto Frank AG.

Acceptatie en uitvoering de bestelling

4. Het gebruik van RoluxShop.com-winkel houdt dat deze voorschriften accepteert. De volgende voorwaarden zijn voor de gebruiker, lees ze daarom aandachtig.  Als vragen of opmerkingen heeft, kunt contact met ons opnemen per e-mail: roto@roluxshop.com. Voorwaarde ons om bestelling starten acceptatie de gebruiker tijdens de verzending:

    a) het feit dat Gebruiker achttien zou moeten zijn.
    a) deze voorwaarden,
    b) prijzen en kosten gespecificeerd deze online, zoals gespecificeerd bestelling,
    c) het feit dat RoluxShop.com uw persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) verzamelt voor het doel van contract,

5. Kleine afwijkingen stofkleuren zijn toegestaan.

6. Bestellingen kunnen het hele jaar 24 uur per dag, 7 dagen per week worden geplaatst. RoluxShop.com behoudt zich het recht voor om het gebruik winkel beperken vanwege belangrijke redenen, bijvoorbeeld technische veiligheidsredenen.

7. Degene de bestelling plaatst, verplicht het 'bestelformulier' volledig  vullen en overeenstemming met de huidige stand van zaken.

8. Na het plaatsen van bestelling Gebruiker ontvangt hij een antwoord van site RoluxShop.com de bestelling bevestigt. RoluxShop.com behoudt zich het recht voor om bestelling telefonisch bevestigen. Geen bevestiging van bestelling betekent dat bestelling mogelijk geaccepteerd voor uitvoering.

9. RoluxShop.com behoudt zich in elk geval het recht voor om bestelling verifiëren en annuleren gevallen waarin de twijfel over betrouwbaarheid van een dergelijke bestelling wordt gerechtvaardigd.

10. Uitvoering van bestelling begint op volgende werkdag onmiddellijk volgend dag waarop de aanvaarding van bestelling heeft bevestigd.

11. In geval twijfel wordt verondersteld dat het verkoopcontract werd gesloten bij bevestiging aanvang het contract.

Prijzen

12. Alle prijzen op de websites RoluxShop.com zijn brutoprijzen (inclusief btw). We geven een btw-factuur uit voor elk verkocht item. De prijzen van het bestelde product, bezorgkosten zijn ook opgenomen het overzicht betalingen en de orderbevestiging gebruiker elektronisch ontvangt. Belangrijk: als een factuur met een BTW-percentage van 0% (alleen voor bedrijven uit de Europese Unie) nodig heeft, moet ons (via e-mail) op hoogte brengen voordat een bestelling plaatst. We behouden ons het recht voor om fouten en vergissingen voorkomen.

13. De gebruiker kan op elk moment de kosten bezorging op de subpagina https://roluxshop.com/nl_levering,21.html lezen.

14. Voor zover wettelijk toegestaan  behoudt RoluxShop.com zich het recht voor om de prijzen van aangeboden goederen. Prijswijziging van toepassing op bestellingen worden geaccepteerd voor uitvoering.

15. Voor zover wettelijk toegestaan, behoudt RoluxShop.com zich het recht voor om individuele producten uit aanbieding te verwijderen. De mogelijkheid om goederen uit de aanbieding te halen van toepassing op bestellingen worden geaccepteerd voor uitvoering.

Betalingen en levering van goederen

16. Binnen de grenzen toegestaan, wet RoluxShop.com aansprakelijk voor vertraging in levering als gevolg van onjuiste of onnauwkeurige toespraak gebruiker.

17. Betaling kan geschieden via PayPal met behulp volgende kaarten: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, American Express, Discover. De gebruiker kan worden gevraagd om het creditcardnummer, geldigheid en het beveiligingsnummer. Deze informatie wordt rechtstreeks aan de bank verstrekt om geldigheid van kaart op een veilige manier verifiëren met behulp gecodeerde protocollen. Betalingsmethoden zijn ook te vinden op: https://roluxshop.com/nl_betaling,28.html. Als via PayPal betaalt, wordt uw betaalkaart onmiddellijk in rekening gebracht.

18. Bij orders uit meerdere producten (en die worden afgegeven in een enkele partij), bericht afhankelijk zijn van benodigde tijd voor het voltooien.

Garantie en klachten

19. Naast wettelijke rechten verleent Arttel twee jaar garantie op Roto-producten via deze online zijn gekocht. De voorwaarden van deze garantie hebben geen enkele invloed op rechten onder.

20. Neem geval klachten contact op met RoluxShop.com via e-mail: roto@roluxshop.com. Geef bij het indienen van een klacht het bestelnummer, naam en achternaam van besteller, het bewijs aankoopnummer (btw-factuur) en beschrijf het onderwerp klacht. Dit helpt ons om zonder onnodige vertraging voor bedrijf  zorgen. Het orderbevestigingsnummer staat het e-mailbericht dat aankoop het product de online hebt ontvangen.

21. Het defecte product wordt opgehaald het koeriersbedrijf dat met ons samenwerkt: UPS / DPD / GLS / TNT. Koerier neemt contact met op voordat het aangegeven adres afhaalt. Na ontvangst sturen we het product naar de fabrikant. Alle kosten verband met klacht het defecte product worden gedekt de RoluxShop.com.

22. Verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt tijdens transport voor rekening van RoluxShop.com. Klachten (in het geval van mechanische beschadiging van zendingen gecreëerd tijdens transport) zullen worden overwogen het opstellen een schadeverslag ondertekend de ontvanger leverancier van de zending. Controleer voordat het pakket bij de koerier ophaalt of pakket tijdens transport beschadigd. Let het bijzonder op staat van banden zegels op zending zijn aangebracht. Als het pakket beschadigd of als zegels (banden) zijn verbroken, moet een schadeoverzicht worden opgesteld aanwezigheid de koerier en moet spoedig mogelijk contact met ons opnemen om kwestie verduidelijken. Het controleren van het pakket bij aflevering een noodzakelijke voorwaarde om rekening houden met eventuele claims van Gebruiker voor schade of diefstal zending transit. Let op! Controle van het pakket kan alleen plaatsvinden nadat de koerier het pakket van pakket heeft ontvangen. Hij moet wachten en, indien nodig, een rapport schrijven geval van schade.

Opbrengst

23. De gebruiker heeft het recht om goederen zonder opgave van redenen terug sturen in het kader van terugtrekking uit het contract binnen 14 dagen ontvangst van de goederen, met uitzondering van het product dat voor een individuele bestelling gefabriceerd (dus afkomstig van de fabrikant voorraad). Opmerking: vanwege de veelheid aan structuren en profielen worden gebruikt voor  productie van Roto ramen en hun afmetingen, worden alle aangeboden rolgordijnen op bestelling gemaakt de winkel van RoluxShop.com. Daarom het mogelijk om terug sturen!

24. Op zaken niet onder deze Voorschriften vallen, zijn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, 2 maart 2000 van toepassing. over de bescherming consumentenrechten en aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt een gevaarlijk product.

Persoonlijke gegevens

25. Persoonlijke gegevens van elke gebruiker zijn beschermd. Winkelen onze online winkel veilig riskeert een bestelling plaatsen. De winkel werkt volgens de Poolse wetgeving, consument beschermt en een garantie biedt voor dezelfde aankoop als het geval van winkelen een gewone winkel. Uw persoonlijke gegevens worden beschermd overeenstemming met de bescherming persoonsgegevens.

26. Als een aankoop doet, moet de volledige adresgegevens juiste vorm invoeren. Alle velden zijn verplicht. De gegeven gegevens worden alleen gebruikt om het bestelde pakket bezorgen. Verkregen e-mails worden nooit gebruikt om advertenties verzenden.

27. Persoonlijke gegevens worden opgeslagen onze database. U hebt altijd het recht op toegang tot persoonlijke gegevens en deze corrigeren. We verwerken persoonlijke gegevens alleen met het oog op het afhandelen van bestellingen en met toestemming gebruiker kunnen persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

28. Elk van de gebruikers een winkelaccount hebben gemaakt, kan op elk gewenst moment om verwijdering vragen. Het account wordt onmiddellijk verwijderd nadat aan hem toegewezen opdrachten voldaan. Alle gegevens worden verwijderd en de e-mail wordt uit de database verwijderd. Het mogelijk om zo'n account herstellen, moet het opnieuw aanmaken en alle gegevens invoeren.

29. We garanderen dat uw persoonlijke gegevens geheim zult houden en dat onze adresgegevensbank met iemand deelt.

30. De voorschriften kunnen alleen om belangrijke redenen worden gewijzigd, waarvan de gebruiker ten minste 7 dagen van tevoren op website van winkel worden geinformeerd. Als de gebruiker deze periode website blijft gebruiken, betekent  dat hij nieuwe voorwaarden accepteert.

31. Overeenkomsten gesloten via deze online winkel zijn onderworpen aan de Poolse wet. Poolse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten die zijn gesloten via deze online winkel.

Ons adres:

Arttel
Gajowicka straat 95, k.112
53-421 Wrocław
Polen

EU-btw: PL8992241856

Tel: 0048 71 725 60 01
Ons adres: e-mail: roto@roluxshop.com